Flott tomt til salgs på Romleåsen, Tveit

Nydelig tomt med fantastiske solforhold fra morgen til kveld og naturen som nærmeste nabo. Barnehage og skole ligge i umiddelbar nærhet.

Gbnr: 17/232
Størrelse: 2400 m2

Pris: kr. 3.990.000,-

Tomten er godkjent for 8 boenheter. Det er tegnet inn rekkehus i reguleringsplanen, men det er høyder og antall som er låst. Så her er det også mulig å søke om f.eks. to bygg med fire leiligheter i hver.

Det foreligger rammetillatelse på grunnarbeid. og tomten er lett å opparbeide og med god massebalanse. Strøm og data blir lagt i tomtegrense.

Tomten skal skilles ut før overtakelse, dette bekostes av selger.

Annen informasjon:
Det foreligger avtaler for følgende:

– Påkobling nytt vann og avløpssystem til tomtegrense for kr. 75 000,- pr boenhet.
– Veirett på helt ny vei og fortau til tomtegrense for kr 80 000,- pr boenhet.
– Andel i nedgrav avfallsanlegg og opparbeiding av lekeplasser i feltet er satt til kr 30 000,- pr boenhet.

Se reguleringsplanen i sin helhet her: https://www.arealplaner.no/4627/arealplaner/327
Tomten for salg er markert med BKS2.

Ta kontakt for visning eller mer informasjon!

Utsikt

Illustrasjoner